Vetoomus_kuljetuksen_sailymisen_puolesta.docx


Vetoomus varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan suomenkieliselle jaostolle ruotsin kielikylpyyn osallistuvien lasten kuljetuksen säilymisen puolesta

Kielikylpypaikkaa haetaan sinä vuonna, kun lapsi täyttää 5 vuotta. Vanhemmalle ilmoitetaan jos lapsi on saanut päiväkotipaikan kielikylpyryhmästä. Perheeltä kysytään, haluaako se tämän lapsen kohdalla sitoutua jatkamaan esikouluun ja kouluun kielikylpyryhmässä. Perheellä ei ole tässä vaiheessa mahdollista toivoa tulevaa koulua. Lähikoulu, joka on kielikylpyoppilaan ainoa mahdollinen kielikylpyopetusta järjestävä koulu voi siis olla keskustassa tai nykyisellään länsimetsässä. Näin ollen tuleva koulu ei ole perheen oma valinta. Ottaessaan päiväkotipaikan vastaan, perhe lupaa jatkaa lapsen koulutietä kielikylpyluokalla.

Perheeltä vaaditaan sitoutumista koulutiehen jo ennen kuin lapsi on aloittanut kielikylpypäiväkodissa. Tähän vedoten on kohtuullista, että perheen lähikouluksi määritellään ne koulut jossa opetusta on mahdollista saada jatkossa. Oppilas saa Vaasassa lähikouluunsa kyydin jos matka ylittää 3 km kaksi ensimmäistä vuotta ja 5 km peruskoulun muiden luokkien ajan. Kriteeri koulukyyditykselle tulee olla sama kaikille riippumatta siitä missä lähikoulu sijaitsee. Lähikoulukäsitettä ei pidä muuttaa niiden oppilaiden kohdalla, joiden tarvitsemaa kielikylpyopetusta ei voi saada maantieteellisesti lähellä sijaitsevassa koulussa.

Tällä hetkellä yksi luokka aloittaa Gerbyn kaupunginosassa. Nyt on niin, että myös kauempaa kuin Gerbyn lähialueelta on määrätty vasten perheen tahtoa sille luokalle oppilaita. Julkiset kulkuneuvot toimivat kouluun huonosti Vaasan eri alueilta. Tämänhetkinen liikenne aamuruuhkassa länsimetsän koulun suuntaan lisääntyy entisestään jos ainoaa autotietä ryhtyy käyttämään sinne menevien lasten vanhemmat tuodessaan kaupungin toiselta laidalta lasta kouluun.

Työssä käyvillä vanhemmilla on yhä enenevässä määrin itsestä riippumattomista syistä epäsäännölliset työajat. Tällöin lapsen kouluun kuljettaminen ei aina ole mahdollista. Aamu- ja iltapäivätoimintaa leikattiin vastikään suomenkielisillä puolella, joten pienen lapsen tuominen kouluun ennen jopa normaalia työn alkamisajankohtaa on mahdotonta.

Moni kielikylpylapsi asuu sellaisen koulun lähellä, joka on täynnä. Kielikylpy vie näiden koulujen suuresta oppilasmäärästä pois muihin kouluihin sen alueen lapsia. Kielikylpy on siis kädenojennus myös usean alueen muille lapsille, jotta mahdollisimman moni pääsisi lähimpään kouluunsa. Mikäli koulukyyditys poistuu, on todellisena vaarana, että kielikylpyluokilta siirtyy mahdottoman koulutien vuoksi monta lasta muihin kouluihin jättäen tyhjiä paikkoja kielikylpyluokille.

Mahdollisuus näin laadukkaaseen ja mittavaan ruotsin kielen kielikylpyyn on Suomessa ainutlaatuista. Usea perhe on muuttanut ja jäänyt kaupunkiimme kielikylvyn vuoksi. On erittäin tärkeää, että kaikkiin tuloluokkiin kuuluvat suomenkieliset perheet voisivat valita lapselleen vaihtoehdon aloittaa lempeä ruotsinkielinen opetus suomenkielisten lasten kanssa. Näin kaupungin järjestämä vaihtoehto on kaikille yhtäläinen riippumatta perheen sosiaalistaloudellisesta asemasta. Näin kielikylpyopetus ei saa eliittikoulun leimaa. Vaikutukset ulottuvat positiivisena kauas tulevaisuuteen, esimerkiksi lisääntyvänä kielitaitona, kansainvälisyytenä ja työnä Vaasan hyväksi.


Kielikylpy-yhdistyksen hallitus