TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

Jäsenhankinta

Tavoitteena on tälläkin kaudella saada uskottavuutta yhdistykselle mahdollisimman laajan jäsenistön kautta. Tehdä yhdistystä näkyvämmäksi ja saada erityisesti kielikylpyperheiden vanhemmat ymmärtämään yhdistyksen merkitys ja hyödyllisyys. Tehostetaan yhdistyksen näkyvyyttä päiväkotien ja koulujen kautta. Markkinoidaan yhdistyksen www-sivuilla.

Tapahtumat ja tempaukset

Kielikylvyn sidosryhmille järjestetään sählyturnaus. Kielikylpyluokille tarjotaan mahdollisuutta järjestää tilaisuuden yhteyteen muuta toimintaa. Järjestetään muitakin tapahtumia tai tempauksia tarpeen mukaan.

Tiedotustoiminta

Tiedotetaan kielikylpyasioista yhdistyksen www-sivuilla ja tarpeen mukaan erillisillä tiedotteilla esim. päiväkotien ja koulujen kautta. Julkaistaan kielikylpylehteä. Järjestetään vuosikokouksen tai hallituksen kokouksien yhteydessä tarpeen mukaan informaatio- ja keskustelutilaisuuksia.

Avustukset, stipendit ja varainhankinta

Myönnetään avustuksia hallituksen päätöksellä esim. oppilaiden leirikoulutoimintaan, erilaisiin ruotsinkielisiin kulttuuritapahtumiin osallistumiseen, materiaalihankintoihin ja opettajien kielikylpykoulutukseen. Annetaan keväällä stipendit kahdelle kuudennen ja kahdelle yhdeksännen luokan ruotsin opinnoissa hyvin edistyneelle kielikylpyoppilaalle. Haetaan avustusta ja stipendejä eri tahoilta. Myydään yhdistyksen pinssejä ja mahdollisesti muita kehitettäviä tuotteita, jotka merkitty yhdistyksen logolla.

Yhteistyö ja muu toiminta

Tehdään yhteistyötä kielikylvyn sidosryhmien Vaasan yliopiston, Vaasan kaupungin varhaiskasvatus- ja perusopetusviraston ja kielikylvyn kehittämis- ja seurantatyöryhmän, kielikylpykoulujen ja lukioiden rehtoreiden ja opettajien, päiväkotien, kielikylpyasiamiehen, vanhempainyhdistysten ja muiden kielikylvyn parissa toimivien kanssa. Ollaan mukana kielikylpyopetuksen kehittämisessä ja vaikutetaan kielikylvyn asemaan paikallisesti ja valtakunnallisella tasolla.