TOIMINTASUUNNITELMA 2009-2010

Jäsenhankinta

Tavoitteena on tälläkin kaudella saada uskottavuutta yhdistykselle mahdollisimman laajan jäsenistön kautta. Tehdä yhdistystä näkyvämmäksi ja saada erityisesti

kielikylpyperheiden vanhemmat ymmärtämään yhdistyksen merkitys ja hyödyllisyys. Tehostetaan yhdistyksen näkyvyyttä päiväkotien ja koulujen kautta. Markkinoidaan yhdistyksen www-sivuilla.

Tapahtumat ja tempaukset

Kielikylvyn sidosryhmille järjestetään sählyturnaus. Kielikylpyluokille tarjotaan mahdollisuutta järjestää tilaisuuden yhteyteen muuta toimintaa. Osallistutaan Euroopan kielten päivä- tapahtumaan syyskuussa 2009. Järjestetään muitakintapahtumia tai tempauksia tarpeen mukaan.

Tiedotustoiminta

Tiedotetaan kielikylpyasioista yhdistyksen www-sivuilla ja tarpeen mukaan erillisillä tiedotteilla esim. koulujen ja päiväkotien kautta. Julkaistaan kielikylpylehteä. Järjestetään vuosikokouksen yhteydessä ja tarpeen mukaan informaatio- ja keskustelutilaisuuksia.

Avustukset, stipendit ja varainhankinta

Myönnetään avustuksia harkinnan mukaan esim. oppilaiden leirikoulutoimintaan, erilaisiin ruotsinkielisiin kulttuuritapahtumiin osallistumiseen, materiaalihankintoihin ja opettajien kielikylpykoulutukseen. Annetaan keväällä stipendit kahdelle kuudennen ja kahdelle yhdeksännen luokan ruotsin opinnoissa hyvin edistyneelle kielikylpyoppilaalle. Haetaan avustusta ja stipendejä eri tahoilta. Myydään yhdistyksen pinssejä ja mahdollisesti muita kehitettäviä tuotteita, jotka merkitty yhdistyksen logolla.

Yhteistyö ja muu toiminta

Tehdään yhteistyötä kielikylvyn sidosryhmien Vaasan yliopiston, Vaasan kaupungin varhaiskasvatus- ja perusopetusviraston ja kielikylvyn kehittämis- ja seurantatyöryhmän, kielikylpykoulujen ja lukion rehtoreiden ja opettajien sekä johtokuntien, päiväkotien, kielikylpyasiamiehen, vanhempainyhdistysten ja muiden kielikylvyn parissa toimivien kanssa. Ollaan mukana kielikylpyopetuksen kehittämisessä ja vaikutetaan kielikylvyn asemaan paikallisesti ja valtakunnallisella tasolla.