TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012

 

Jäsenhankinta

 

Tavoitteena tällä kaudella on saada yhdistykselle laaja, vahva ja aktiivinen jäsenkanta. Tehdä yhdistystä näkyväksi ja saada erityisesti kielikylpyperheiden vanhemmat ymmärtämään yhdistyksen vaikuttavuus ja hyödyllisyys. Markkinoidaan yhdistyksen näkyvyyttä päiväkotien ja koulujen kautta sekä pyritään vaikuttamaan vanhempien ja asiantuntijoiden avulla kielikylpyopetusta koskeviin päätöksiin.

Tapahtumat ja tempaukset

Kielikylvyn sidosryhmille järjestetään perinteinen sählyturnaus keväällä 2012. Kielikylpyluokille tarjotaan mahdollisuutta järjestää tilaisuuden yhteyteen muuta toimintaa. Järjestetään muitakin tapahtumia tai tempauksia tarpeen mukaan. Tehdään yhteistyötä Keskuskoulun vanhempainyhdistyksen kanssa ja osallistutaan ns. kiertävällä jäsenellä yhdistyksen toimintaan. Painopiste toiminnassa on ollut päiväkodit ja alakoulu. Tulevana kautena painopiste siirretään enemmän myös yläkoululle ja lukioon.

 

Tiedotustoiminta

 

Tiedotetaan kielikylpyasioista yhdistyksen www-sivuilla, koulujen www-sivuilla, sähköisellä reissuvihkojärjestelmällä (Wilma) ja tarpeen mukaan erillisillä tiedotteilla esim. päiväkotien ja koulujen kautta. Julkaistaan keväällä 2012 kielikylpy lehti. Järjestetään vuosikokouksen tai hallituksen kokouksien yhteydessä tarpeen mukaan informaatio- ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista asioista.

 

Avustukset, stipendit ja varainhankinta

 

Myönnetään avustuksia hallituksen päätöksellä esim. oppilaiden leirikoulutoimintaan, erilaisiin ruotsinkielisiin kulttuuritapahtumiin osallistumiseen, materiaalihankintoihin ja opettajien kielikylpykoulutukseen. Annetaan keväällä stipendit kahdelle kuudennen ja kahdelle yhdeksännen luokan ruotsin opinnoissa hyvin edistyneelle kielikylpyoppilaalle. Haetaan avustusta ja stipendejä eri tahoilta.

 

Yhteistyö ja muu toiminta

 

Tehdään yhteistyötä kielikylvyn sidosryhmien Vaasan yliopiston, Vaasan kaupungin varhaiskasvatus- ja perusopetusviraston ja kielikylvyn kehittämis- ja seurantatyöryhmän, kielikylpykoulujen ja lukioiden rehtoreiden ja opettajien, päiväkotien, kielikylpyasiamiehen, vanhempainyhdistysten ja muiden kielikylvyn parissa toimivien kanssa. Ollaan mukana kielikylpyopetuksen kehittämisessä ja vaikutetaan kielikylvyn asemaan paikallisesti ja valtakunnallisella tasolla.