TOIMINTASUUNNITELMA 

2015-2016

Jäsenhankinta

Tavoitteena tällä kaudella on uudistaa yhdistyksen ilmettä. Tavoitteena on saada yhdistykselle laaja, vahva ja aktiivinen jäsenkanta, tehdä yhdistystä enemmän näkyväksi ja saada erityisesti kielikylpyperheiden vanhemmat ymmärtämään yhdistyksen vaikuttavuus ja hyödyllisyys. Markkinoidaan yhdistyksen näkyvyyttä tiedon jakajana päiväkotien ja koulujen kautta, sekä pyritään vaikuttamaan vanhempien ja asiantuntijoiden avulla kielikylpyopetusta koskeviin päätöksiin.  

  

Tapahtumat ja tempaukset

 

Syyslukukaudella 2015 ei järjestetä erillistä tapahtumaa lapsille. Kielikylpyopettajille ja vanhemmille sekä kielikylvyn sidosryhmille järjestetään luento kielikylpy opetukseen liittyen. Luentoilta järjestetään marraskuussa. Kielikylpyluokille tarjotaan mahdollisuutta järjestää tilaisuuden yhteyteen muuta toimintaa, kuten esim. kahvila, kirpputori, ym. Toiminnan painopiste tänä kautena on enemmänkin tiedottamisessa ja yhteisessä toiminnassa kaikkien tasojen ja perheiden kesken. Perinteistä kielikylpy-sählyturnausta ei enää järjestetä.

 

 

Tiedotustoiminta

 

Kielikylpyyn liittyvistä asioista tiedotetaan yhdistyksen www-sivuilla, Vaasan kaupungin nettisivuilla ja Wilmassa. Facebookissa toimiva ryhmä Vaasan kielikylpy ei ole yhdistyksen virallinen tiedotuskanava, vaan kaikille avoin keskusteluryhmä. Syksyllä 2015 alkaa Kielikylpyuutiset lehden juttujen kokoaminen. Lehti toimitetaan 2016 alkuvuodesta ja vain sähköisenä versiona nyt ensimmäisen kerran. Näiden lisäksi järjestetään kokouksien ja vanhempainiltojen yhteydessä tarpeen mukaan informaatio- ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista asioista.

 

Varainhankinta, avustukset ja stipendit

 

Yhdistykselle haetaan varallisuutta jäsenmaksuilla sekä avustuksilla niin yrityksiltä kuin yhdistyksiltä. Yhdistys myöntää avustuksia hallituksen päätöksellä esim. oppilaiden leirikoulutoimintaan, erilaisiin ruotsinkielisiin kulttuuritapahtumiin osallistumiseen, materiaalihankintoihin ja opettajien kielikylpykoulutukseen. Pyritään keskittämään hakemusten käsittely alkusyksyyn ja alkukevääseen. Yhdistys antaa keväällä stipendit kahdelle/kolmelle kuudennen ja kahdelle/kolmelle yhdeksännen luokan oppilaalle ruotsin kielen taitavasta käyttämisestä sekä hyvästä opintomenestyksestä. Stipendien saajat valitsevat opettajat tai yhdistyksen hallitus.

 

Yhteistyö ja muu toiminta

Tehdään yhteistyötä kielikylvyn sidosryhmien Vaasan yliopiston, Vaasan kaupungin varhaiskasvatus- ja perusopetusviraston ja kielikylvyn kehittämis- ja seurantatyöryhmän, kielikylpykoulujen ja lukioiden rehtoreiden ja opettajien, päiväkotien, kielikylpyasiamiehen, vanhempainyhdistysten ja muiden kielikylvyn parissa toimivien kanssa. Ollaan mukana kielikylpyopetuksen kehittämisessä ja vaikutetaan kielikylvyn asemaan paikallisesti ja valtakunnallisella tasolla. Kielikylvyn paikallisuutta vahvistetaan esim. yhteistyöllä erilaisten yrityksien ja yliopiston kanssa.

 

Kielikylpyperheille, oppilaille ja opettajille sekä sidosryhmille järjestetään yhteinen tapahtuma keväällä 2016. Ehdotettu on esim. laivaristeilyä Uumajaan.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TOIMINTASUUNNITELMA 

2014-2015

Jäsenhankinta

Tavoitteena tällä kaudella on saada yhdistykselle laaja, vahva ja aktiivinen jäsenkanta, tehdä yhdistystä enemmän näkyväksi ja saada erityisesti kielikylpyperheiden vanhemmat ymmärtämään yhdistyksen vaikuttavuus ja hyödyllisyys. Markkinoidaan yhdistyksen näkyvyyttä päiväkotien ja koulujen kautta sekä pyritään vaikuttamaan vanhempien ja asiantuntijoiden avulla kielikylpyopetusta koskeviin päätöksiin. Jäsenhankinnan painopiste siirretään enemmän kannattajajäsen puolelle ja yritetään saada uusia jäseniä erilaisista yrityksistä ja luomalla yhteistoimintaa yritysten kanssa.

 

Tapahtumat ja tempaukset

Syyslukukausi 2014 alkaa yhteisen tapahtuman järjestämisellä (rusettiluistelu jäähallilla ennen joulua), johon myös päiväkoti-ikäiset lapset osallistuvat.

Kielikylpyoppilaille, opettajille ja vanhemmille sekä kielikylvyn sidosryhmille järjestetään perinteinen sählyturnaus keväällä 2015. Kielikylpyluokille tarjotaan mahdollisuutta järjestää tilaisuuden yhteyteen muuta toimintaa, kuten esim. kahvila, kirpputori, ym. Toiminnan painopiste on ollut pitkään päiväkodit ja alakoulu ja viime kautena painopistettä siirrettiin yläkoululle ja lukioon. Tätä linjaa jatketaan, mutta tänä tulevana kautena painopiste on enemmänkin yhteisessä toiminnassa kaikkien tasojen kesken. Yläkoulun oppilaille järjestetään toimintaa oppilaiden ja opettajien toivomusten mukaan.

 

Tiedotustoiminta

Tiedotetaan kielikylpyasioista yhdistyksen www-sivuilla, koulujen hallinnollisilla www-sivuilla Wilmassa sekä Facebookissa. Syksyllä 2014 julkaistaan myös Kielikylpyuutiset lehti sekä sähköisesti että paperiversiona. Näiden lisäksi järjestetään kokouksien ja vanhempainiltojen yhteydessä tarpeen mukaan informaatio- ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista asioista.

 

Avustukset, stipendit ja varainhankinta

Myönnetään avustuksia hallituksen päätöksellä esim. oppilaiden leirikoulutoimintaan, erilaisiin ruotsinkielisiin kulttuuritapahtumiin osallistumiseen, materiaalihankintoihin ja opettajien kielikylpykoulutukseen. Pyritään keskittämään hakemusten käsittely alkusyksyyn ja alkukevääseen. Annetaan keväällä stipendit kahdelle kuudennen ja kahdelle yhdeksännen luokan ruotsin opinnoissa hyvin edistyneelle kielikylpyoppilaalle. Haetaan avustusta ja stipendejä eri tahoilta.

 

Yhteistyö ja muu toiminta

Tehdään yhteistyötä kielikylvyn sidosryhmien Vaasan yliopiston, Vaasan kaupungin varhaiskasvatus- ja perusopetusviraston ja kielikylvyn kehittämis- ja seurantatyöryhmän, kielikylpykoulujen ja lukioiden rehtoreiden ja opettajien, päiväkotien, kielikylpyasiamiehen, vanhempainyhdistysten ja muiden kielikylvyn parissa toimivien kanssa. Ollaan mukana kielikylpyopetuksen kehittämisessä ja vaikutetaan kielikylvyn asemaan paikallisesti ja valtakunnallisella tasolla. vahvistetaan jäsenien paikallisuutta esim. järjestämällä yhteistyötä erilaisten yrityksien kanssa. Olemme edelleen myös mukana luomassa Vaasan kielistrategiaa, johon kielikylpy kuuluu yhtenä osana.